10 วัดอยุธยา ยอดนิยม บรรยากาศดี 2024

10 วัดอยุธยา ยอดนิยม บรรยากาศดี 2024

โดยส่วนตัวผมอยากจะไปเยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์ วัดอยุธยา เพื่อขอพรและขับไล่การแพร่ระบาดของไวรัสในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากกันเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเศรษฐกิจต่อไปและทุกคนจะสบายดี ความเป็นอยู่ แทนที่จะเสียเงินซื้อเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยราคาแพง ควรอยู่บ้านและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจะดีกว่า LINE การระบาดใหญ่ครั้งนี้ทำให้เกิดความเครียดและปัญหาทางการเงินมากมาย ดูเหมือนว่าขาดทุนต่อขาดทุนเท่านั้น

ถ้าเราไปเที่ยวจังหวัดที่คิดถึงก็มองข้ามจังหวัดอยุธยาไม่ได้ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่เป็นที่รู้จักกันดี ดังที่กล่าวไว้ในเพลง อยุธยาเป็นเมืองโบราณของเรา และวัดแต่ละแห่งที่นี่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานให้เราได้กราบไหว้และเรียนรู้ อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เราอยู่อีกด้วย รีวิวนี้จะพาคุณเดินทางไปไหว้และทำความรู้จักกับ 10 วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. วัดใหญ่ชัยมงคล

สมัยอยุธยาตอนต้นรัชสมัยของ วัดอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 มีวัดที่สร้างขึ้นชื่อ “วัดป่าแก้ว” หรือ “วัดเจ้าไท” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดคือเจดีย์ใหญ่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภายในวัดยังมีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถยังมีพระพุทธชัยมงคลที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้ยังมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2544 อีกด้วย

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดนี้มีประวัติยาวนานก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม วัดอยุธยา ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามพงศาวดารภาคเหนือว่ากันว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่า วัดเจ้าพระนางจง พระราชพงศาวดารเมืองหลวงเก่า เขียนโดย หลวงประเสริฐอักษรนิตย์

เล่าว่า การปลุกเสกพระพุทธเจ้าพนังจง เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2410 26 ปี ก่อนพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดหลวงชั้นสองของนิกายมหานิกาย มีจุดเด่นคือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา เรียกว่า หลวงพ่อสามโพธิ์กง

3. วิหารพระมงคลบพิตร

ศาลพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ที่ ตำบลประตูชัยวัดอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ และเป็นศาลโบราณที่สำคัญภายในกำแพงเมือง ศาลเจ้าได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงใหม่ตามกาลเวลา ภายในศาลมีพระมงคลบพิตรองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นพระประธาน ซึ่งได้รับความเสียหายในช่วงการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดและปิดด้วยทองคำเปลวตามรูปแบบปัจจุบัน

4. วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ในอดีต ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวัดอยุธยา ในเขตพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางเหนือของวัดพระมงคลบพิตรภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2578 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระศรีสรรเพชญ์คือเจดีย์ 3 องค์ที่เรียงรายเรียงกันในแนวตะวันออก-ตะวันตก

เจดีย์องค์แรกสร้างขึ้นทางด้านตะวันออกในปี พ.ศ. 2578 โดยรัชกาลที่ 2 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2585 เจดีย์กลางได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมศพของรัชกาลที่ 3 และเจดีย์ด้านตะวันตกของรัชกาลที่ 1 ครั้งที่สอง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการสร้างเจดีย์อีกแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันตกเพื่อเป็นเกียรติแก่รัชกาลที่ 2 เจดีย์ทั้งสามนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่จนทุกวันนี้

5. วัดมเหยงคณ์

วัดเมืองคานเดิมเป็นพระอารามหลวงและต่อมาวัดอยุธยา ได้แปรสภาพเป็นวัดที่พังทลายภายหลังการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกเมือง พื้นที่ไปทางทิศตะวันออก หากเดินจากถนนสายเอเชียเลี้ยวเข้าถนนโรจนะเพื่อเข้าตัวเกาะก็จะถึงทางเข้าวัดเมืองคานอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร

จะเห็นกำแพงอิฐแดงส่องมาแต่ไกล ประวัติความเป็นมาของวัดเมืองคานมีความน่าสนใจ เนื่องจากบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการอนุรักษ์อารามโบราณแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยปี ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดเมืองคานเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2484

6. วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นวัดหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดราชบูรณะวัดอยุธยา ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เดิมสร้างในสมัยพระเจ้าขุนหลวงพะงั่ว พ.ศ. 2460 แต่สร้างไม่เสร็จเนื่องจากเสด็จสวรรคตก่อนเวลาอันควร ต่อมาสร้างเสร็จในสมัย รัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2470 ความสำคัญของวัดมหาธาตุไม่เพียงแต่เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น

แต่ยังเป็นวัดกลางในเมืองและเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดแห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองและเป็นที่ประทับของคณะสงฆ์ วัดแห่งนี้ได้รับการก่อสร้างและบำรุงรักษามาอย่างต่อเนื่องตลอดประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะถูกทำลายและทิ้งร้างหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก็ตาม

7. วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช เดิมชื่อ วัดโมการา เป็นวัดหลวงเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณและวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดนี้สร้างโดยพระยาธรรมิการาชโอรส พระสนมในพระเจ้าสายน้ำผึ้ง เชื่อกันว่าสร้างขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดโมการา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดธรรมิการาช

เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้ง วัดธรรมิกราชเป็นที่รู้จักจากการค้นพบพระธรรมิกราชที่สำคัญซึ่งถือเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พร้อมด้วยเจดีย์ทรงกลมประดับด้วยรูปปั้นสิงโตที่วิจิตรงดงามซึ่งหาชมได้ยาก ประติมากรรมที่พบในวัดส่วนใหญ่เป็นช้างหรือที่เรียกว่าวัดประติมากรรมช้างในสมัยสุโขทัย เดิมทีมีประติมากรรมสิงโต 52 ชิ้น แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 20 ชิ้นเท่านั้น

8. วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลสามพระยาลม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในสมัยอาณาจักรอยุธยา ตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ในบริเวณที่พระองค์ประทับครั้งแรกก่อนสถาปนาเมืองอยุธยาเป็นราชธานี

สถานที่แห่งนี้เรียกว่า “ตำบลเวียงเล็ก” หรือ “หมู่บ้านเวียงเล็ก” ตามที่บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดาร ภายหลังการสถาปนากรุงศรีอยุธยา วัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในตำแหน่งเดิมที่พระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่ กษัตริย์องค์ต่อๆ มายังได้ทรงสั่งให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ และศิลปวัตถุเพิ่มเติมอีกด้วย แม้จะถูกทำลายล้างกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์ก็เป็นหนึ่งในวัดไม่กี่แห่งที่ยังคงไม่ได้รับอันตราย

9. วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะตั้งอยู่ในตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ใกล้สะพานป่าทานน ติดกับวัดมหาธาตุทางทิศตะวันออก ซึ่งอยู่ห่างจากพระราชวังโบราณเพียงไม่กี่ก้าว

วัดนี้ถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือที่รู้จักในชื่อ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2510 วัดราชบูรณะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและเป็นที่รู้จักกันดีว่าตกเป็นเป้าของกลุ่มอาชญากรที่แอบขุดค้นสมบัติภายในเจดีย์หลักใน พ.ศ. 2499 ยังได้ขโมยทรัพย์สินอันมีค่าจำนวนมากหลบหนีไปได้

ต่อมากรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะและขุดค้นค้นพบสมบัติที่หลงเหลืออยู่และศิลปวัตถุที่เป็นทองคำจำนวนมาก ปัจจุบันสมบัติภายในเจดีย์ได้รับการเก็บรักษาและเก็บรักษาไว้ที่หอราชบูรณะภายในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติพระนครศรีอยุธยา

10. วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นอกเกาะเมือง วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2273 ที่ตั้งเดิมของวัดเคยเป็นที่ประทับของพระราชมารดาผู้ล่วงลับซึ่งสิ้นพระชนม์ก่อนที่พระเจ้าปราสาททองจะเสด็จขึ้นครองราชย์ ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระองค์ได้ทรงสร้างวัดไชยวัฒนารามเพื่ออุทิศส่วนบุญให้มารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ วัดแห่งนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะเหนือจักรวรรดิเขมร โดยมีหลักฐานจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางอย่างที่คล้ายกับปราสาทนครวัด โปรดทราบว่าเนื้อหาข้างต้นได้รับการเขียนใหม่และไม่มีหัวข้อข่าวหรือคำแนะนำ

บทความอื่นๆ